Hellige Trifon skita, Kirnenes, Norge – Et ortodokst kloster i Norge

20141002_1205-1.jpg

Hellige Trifon skita, Kirnenes, Norge

Et ortodokst kloster i Norge

Hellige Trifon skita

Hans Væggers vei 5, 9900 Kirkenes, Norge

╰⊰¸¸.•¨*

Telefonnummer: (+47) 404 00 304

E-post-adresse: len-husb@online.no

Web-adresse: http://www.ortodoks.no

Klikk HER, HER & HER

Kilde:

http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/index.htm

http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/NO/sider/TEMA6/Tema6.html

DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE

HELLIGE NIKOLAI MENIGHET

På klosteret i Hurdal ble det i 2010 innviet en ny kirke (70 kvm i mur) til ære for hl. Trifon av Petsjenga. Det arkitektonske forbildet for denne er hl. Nikolais kirke i Banja Rudnicka i Kosovo (1400-tallet). Ikonostas i utskåret nøttetre fra Serbia, og en gruppe på tre studenter og en lærer fra et kirkelig kunstakademi i Serbia har llaget freskene innvendig. Tegningen viser ikonostasen og bildet kirken i Banja Rudnicka.

HISTORIKK

Juni 2010
Det går fremover med arbeidene på den nye kirken på Skitaen i Hurdal:
Ove G Svele har kommet langt med ikonene til ikonostasen og de serbiske freskomalerne er i fulle sving med penslene. I slutten av juni begynner Kirsten og Svein Sandvoll å legge glassmosaikk på apsiskuppelen, og en dyktig blikkenslager er i sving med å lage kuppel i kopper til kirken.

Juli 2010
Nytt! Avisen Vårt Land hadde 27.juli en reportasje fra hellige Trifons skita i Hurdal.Det bygges nå ny kirke i kloseret viet til ære for hl. Trifon. Linken nedenfor fører til avisens billedarkiv med flere bilder fra klosteret og den nye kirken.

Hl. Trifon Skita er det første og fremdeles eneste ortodokse kloster i landet. ”Skita” er betegnelse på en bestemt klostertype, men i vår sammenheng er det i første rekke et uttrykk for vår størrelse og for det faktum at vår situasjon som del av en menighet og arbeide i en menighet hindrer utfoldelse av det fulle og omfattende klosterliv i egentlig forstand. En skita er en mer løst organisert monastisk sammenslutning, ofte som underavdeling av et annet kloster. Hl. Trifon skita er viet til ære for den hellige Trifon av Petsamo som levde på 1500 tallet og som misjonerte blant skolte (samene) i bl.a. det som senere ble norsk land. Han har derfor spesiell relevanse for oss. I tillegg representerer han en direkte tilknytning til den store ortodokse monastiske tradisjon, ettersom han var munk og opprettet Petsamo (Petshenga) klosteret. Han bygget også kirkene i Boris-Gleb og i Neiden i 1565 (den siste er en del av hl.Nikolai menighet).

Hl. Trifon Skita har sin opprinnelse i miljøet rundt Tidsskriftet ”Ortodoks Røst” og ”Hl.Trifon Forlag” som ble opprettet i 1976 og som siden har fortsatt som en del av Skitaens virksomhet. I 1980 ble dette utvidet til Hl.Trifon Broderskap, som i 1985 ble til Hl.Trifon Skita og lokalisert til Sivesind (Eina) på Toten. Her ble klosterlivet konsolidert og styrket ifølge de gamle monastiske tradisjoner. Her ble forlaget drevet videre: tidsskrift, menighetsblad og bøker ble utgitt, artikler og foredrag formidlet. Klosteret produserer også bivokslys for kirkelig bruk, og ikonreproduksjoner. Eiendommen, som var et gammelt gårdstun, inneholdt hovedbygning, to gjestehus og kirke innredet i låven.

Skitaen utgir tidsskriftet ”Tabor” som skal formidle den monastiske kultur og visjon som vi befinner oss i. Vi legger vekt på bønn som en vandring på ”veien mot lyset fra Tabor”.Den hesykhastiske tradisjonen angir rammene for dette og gir oss kontemplasjon som etterlengtet mål Det dreier seg om en mystisk vei mot enhet med Gud som Lyset.

Dette tror vi ikke er forbeholdt en elite, men at det er tilgjengelig for alle i de sakramentale mysteriene. Ingen kan med egen anstrengelse oppnå noe større enn enheten med Kristus i den eukaristiske kommunionen ingen kan oppnå mer av Guds Ånd enn det som allerede er gitt, men gjennom arbeide på seg selv, askese, i form av bønn og åndelig konsentrasjon kan vi benytte oss er av disse gaver, og slik vokse mot ”aldersmålet for Kristi fylde” , som apostelen sier.Derfor tror vi at de monastiske verdier og visjoner er av interesse også for dem som lever ”i verden” , at disse skatter kan berike og anspore alle mennesker, ”tenne en ild” og gi lengsel etter fullkommenhet og hellighet i Kristi kjærlighets Ånd slik vi er kalt til, alle uten unntak.

Som følge av planer for menigheten, ble eiendommen på Eina forlatt høsten 1999. Vi har nå tatt eiendommen i Hurdal i bruk og det er igjen mulig å besøke oss og ta del i vår dagsrytme for en tid og bo i stillet og bønn, også for dem som ellers må henge med i hverdagens travelhet.

button_ask_a_question3
Reklamer

Saint Tryfon Orthodox Monastery (Skete) in Hurdal, Norway

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Økolandsby 2.jpeg

Saint Tryfon Orthodox Monastery (Skete) in Hurdal, Norway

Telephone Number:
63 98 96 80
Priest Email Address:
fader.johannes@ortodoks.org
Web Address:
http://www.ortodoks.org

Saint Tryphon Skete

Rv180

Hurdal, Akershus, Norway

Click here

Link: Ortodoks – Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) i Hurdal, Norge

IMG_20150912_121113.jpg

http://www.ortodoks.org

Ortodoks

Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) i Hurdal, Norge

Telephone Number:
63 98 96 80
Priest Email Address:
fader.johannes@ortodoks.org

Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) 

Rv180

Hurdal, Akershus, Norge

Klikk her

Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) i Hurdal, Norge

Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) i Hurdal, Norge

Telefonnummer: 63 98 96 80
Prest E-postadresse: fader.johannes@ortodoks.org

Web Address:
http://www.ortodoks.org

Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) 

Rv180

Hurdal, Akershus, Norge

Klikk her

Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) i Hurdal, Norge

http://www.ortodoks.org/Velkommen.html

ORTODOKS – HELLIGE TRIFON SKITA

Hellige Trifon Skita i Hurdal er et lite kloster tilknyttet Den ortodokse kirke i Norge – Hellige Nikolai Menighet (www.ortodoks.com). Klosteret ble etter en innledende periode fra 1976 i Oslo opprettet på Sivesind (V-Toten) i 1985. Senere (år 2000) flyttet det til Skabland i Hurdal. Skita er et minikloster, middelveien mellom institusjonsklostrene og eremittilværelsen. I dette tilfelle består fellesskapet av to munker: arkimandritt f. Johannes og hierodiakon f. Serafim.

Vår virksomhet er preget av menighetsarbeid, i tillegg til bønnen og gudstjenestene, produksjon av bivokslys og publisistisk virksomhet (se litteraturlisten).

Klosteret består av hovedbygningen, hvor vi bor og hvor det er lokaler for samlinger: seminar, kurs og sosialt samvær etter gudstjenester. Videre hl. Serafim av Sarovs skogskapell som ble innviet til 100-årsdagen for hans kanonisering i 2003, samt kirken til ære for ”Den levendegjørende Treenighet og minne om hl. Trifon av Petsjenga”. (Innviet 2010). I 2011 vil det bli reist et klokketårn i tilknytning til kirken.

Klosteret er innviet til ære for den russiske helgenen Trifon, munken som misjonerte blant skoltesamene i det nåværende østlige Finnmark på 1500-tallet og som bl. a bygget St. Georgs kapell i Neiden (hører inn under hl. Nikolai menighet). Dette både fordi vi ønsker å stå i den samme tradisjon som han, men også fordi vi i en viss betydning henger sammen med hans virke, og fordi vi ønsker å fortsette hans arbeid.

Vi inviterer til feiringer tre ganger i året: 28. desember for hl. Trifon, 12. juli for de hl. apostlene Peter og Paulus og 1. august for hl. Serafim av Sarov.

Norges første ortodokse kloster
Hellige Trifon Skita 1985-2015 – 30 år.

Hl. Trifon var en munk som kom fra Novgorod-området til Nord Ishavs områdene, grunnla et kloster og misjonerte blant skoltesamene. Han virket bl.a. i områder som den gang var ingenmanns- og allemanns-land, dvs. det var skoltenes land, men her var ingen stats-autoritet. Ikke før 1826, da grensen mellom Norge og Russland ble trukket. Det betyr at hl. Trifon virket i områder som senere skulle defineres som en del av kongeriket Norge. Og det betyr igjen at han på sett og vis også tilhører den ortodokse historien i Norge.

For oss ortodokse i Norge, og da spesielt for hl. Nikolai menighet har hl. Trifon særlig betydning. Grunnleggerne av menigheten kom fra hl. Trifons områder – Murmansk – Archangelsk – hvor man hadde særlig venerasjon for hl. Trifon, og det nevnes også i grunnleggingspapirene for menigheten. Videre har jo menigheten St. Georgs kapell i Neiden – som ble bygget av hl. Trifon i 1565 – i sin forvaltning, noe vi er veldig stolte av og glade for. For klosteret har han stor betydning som vårt lokale monastiske forbilde, og dramatiske hendelser i Petshenga-klosterets historie er nedtegnet i dokumenter i norske arkiver. Det ble naturlig å velge hl. Trifon som klosterets beskytter og forbeder og forbilde.

Hl. Trifons skita eller kloster ligger godt gjemt i skogen i Hurdal, og de som finner frem til klosteret, oppdager et bygningskompleks som minner mer om andre steder i verden enn Norge, selv om mye er gjort for å gi det hele til en norsk karakter tross alt. Og dette er altså det første eller eldste ortodokse kloster i Norge. Her er ikke mange beboere, broderskapet er lite, men aktivt og energisk opptatt av å fylle sine plikter og sine oppgaver. Hvordan havnet det her, og hvordan oppstod det?

Klosteret har en forhistorie som er verd å skissere opp, ettersom den ikke er uten betydning for det som ble resultatet.

Forhistorien:
1969 reiser Rolf Johansen fra Arendal til Nya Valamo kloster i Finland, med velsignelse fra erkebiskop Paavali, der ble han tatt hånd om i Kuopio av biskop Johannes som ledsaget ham til Valamo-klosteret. I Valamo ble han celle-tjener (kelejnik) hos igumen Simforian, og fikk dessuten i oppgave å assistere i kirken under gudstjenestene, bake prosforer og ringe med de 13 klokkene (hvor den største er på 1600 kg) til gudstjenester. Og gudstjenestene begynte kl. 2.30 og den nye ”ponomaren” måtte stå opp kl. 2 for å gjøre i stand det nødvendige. Han fikk også i oppgave å lese og synge i gudstjenestene som fremdeles foregikk på kirkeslavisk, så der lærte han seg kirkeslavisk. Det var 5 eldre munker fra det gamle Valaam der, og en svært gammel munk fra Petshenga, pluss en finsk novise.

Her ble den fremtidige f. Johannes et års tid, for så å avtjene værneplikt i den norske hæren, men i 1971 var han tilbake i Valamo. Til sammen var han der ca 2 år. Og det var to betydningsfulle år med grunnleggende og grundig innføring i det monastiske livet. Slik ble grunnen forberedt for Hl. Trifons kloster.

Hellige Trifons Broderskap
Senere – i 1975 påbegynte han teologiske studier på Det Teologiske Fakultetet på Universitetet i Oslo og det gjorde det mulig i for ham sammen med Kjell Sørensen (fader Serafim) å opprette ”Hl. Trifons Broderskap” i 1976. F. Serafim hadde et langt og nært samarbeid med forstanderen i Hl. Nikolai menighet, arkimandritt f. Therapon (Hümmerich), som gav ham trening og veiledning i det kirkelige livet. I Arupsgate i Gamlebyen i Oslo leide de to leiligheter. En som bolig med kapell, og den andre til utadretter virksomhet – som foredrag, seminar, utstilling, diskusjonsforum – og den begynnende forlagsvirksomheten. Her ble det utgitt en rekke hefter og mindre bøker om ortodoks tro. Likeså startet utgivelsen av tidsskriftet Ortodoks Røst, som var på ca 80 A5 sider med teologisk, filosofisk, hagiografisk, historisk og liturgisk materiale. I alt ble det utgitt 45 hefter. Både Ortodoks Røst og de andre heftene ble distribuert i et stort antall (utstyr og distribusjonskanaler tatt i betraktning). Og mange av dem som senere konverterte til Den ortodokse kirke stiftet sitt første bekjentskap med kirken, eller fikk fordypet sitt kjennskap til kirken gjennom dette.

Hellige Trifon Skita på Toten
I 1980 ble f. Johannes tonsurert til munk av biskop Roman (Zolotoff) i Nice, senere ble f. Serafim tonsurert av erkebiskop Georg (Wagner). I 1985 ble eiendommen Borstuen på Sivesind i Vestre Toten kjøpt og det ble med erkebiskop Georgs velsignelse den formelle starten på klosteret. Eiendommen var idyllisk med sin høye beliggenhet ved Sivesind-vannet, og med utsikt over Toten-bygdene, med et stabbur fra slutten av 1600-tallet, hovedhus fra 1710, en stor låve som etter hvert fikk romme bl.a kirken, og et kårhus fra 1940-årene som ble brukt som gjestehus. Her befant klosteret seg i 15 år, til år 2000.

Hellige Trifon Kloster i Hurdal
I år 2000 flyttet klosteret til en mer egnet, om enn ikke så pittoresk, eiendom i Skrukkelia i Hurdal. En forhenværende skole fra 1954 var til salgs, den hadde vært skole bare i 7 år, senere hadde den vær både leirsted for Indremisjonen og fabrikk, men hadde stått tom noen år. Bygningen var i en viss forfallen tilstand, men solid og med mange gode kvaliteter (den var reist som et prestisjeprosjekt av kommunen i sin tid). Dit flyttet klosteret, En separat 3-roms leilighet ble selve boligen, resten ble kirke, bibliotek, kontor, lysverksted og gjesterom. Eiendommen som er på skogbevokst 10,5 da ble etter hvert bebygd med garasje og vedbod, i 2003 sto Hl. Serafim av Sarovs kapell ferdig till 100-års feiringen av hans kanonisering. Det er bygget som en russisk tshasovna, ikke ulikt Neiden-kapellet. Senere i 2010 hadde vi kirken ferdig. Den ble viet til ære for Den Hellige Treenighet og til minne om hellige Trifon. Den ble bygget etter modell av en kirke på Kosovo fra 1400-tallet. Dette var for å vise solidaritet med serberne i Kosovo. Innvendig ble den prydet med ikonostas utskåret i nøttetre i Beograd, Ove Nikolai Svele malte ikoner, likeså ble det laget alter og stasidier på samme verksted i Beograd. Veggene ble dekket med fresker som to serbiske kunstnere laget. Senere fikk vi også laget et kenotaf (symbolsk grav) for hl. Trifon. Øvrig utstyr er fra Russland og Hellas. I 2011 ble det bygget et klokketårn etter modell fra Georgia. Der er det hengt opp en simandron (”Signalbrett”) av massiv eik (laget av treskjæreren Johannes Rieber) og 8 klokker (fra 10k til 326k) produsert i Ekaterinburg i Russland. En port etter rumensk mønster ble reist samtidig ved inngangen til det nedre platået. Og i tiden 2012-2014 ble det bygget en vannvielses-paviljong etter modell av en tilsvarende i Zica-klosteret i Serbia. Nå til slutt bygges det en mur med porthus og kapell over etter bulgarsk inspirasjon mellom kirken og beboelseshuset. Det skal være ferdig til 30-års feiringen i august 2015. Mye av dette ble mulig bare fordi to venner av klosteret, Svein og Kirsten Sandvold gjorde en slik ufattelig stor innsats både med bygging og glass-utsmykning.

I denne tiden har arbeidet med litteratur bare økt, og det har blitt utgitt et stort antall bøker og hefter til hjelp for dem som vil fordype seg i den ortodokse kirkes teologiske tradisjon og åndelige liv. Det er en måte å være misjonerende på, uten å trenge seg inn på noen. Det samme gjelder de seminarer og foredrag som arrangeres. Kulturkvelder er en annen måte å hjelpe folk til å komme nærmere kirken på og befri dem fra fordommer.

En annen viktig virksomhet i klosteret er produksjonen av bivokslys til gudstjenestene. Det brukes et stort antall vokslys i ortodokse gudstjenester, og f. Serafim har etter hvert fått god trening i å produsere disse. Det er også en viktig inntektskilde for klosteret.

Klosterlivet
Det vesentlige i et kloster er selvfølgelig ikke de ytre omstendigheter og rammer, selv om de er viktige nok som vitnesbyrd om den ortodokse, monastiske spiritualitet. Men da er det også viktig at det faktisk finnes en slik åndelig kjerne i dette. Etter hl. Trifons forbilde har klosteret hele tiden lagt vekt på den hesykhastiske tradisjonen. På grunn av de beskjedne ytre rammene, har det vært nødvendig å konsentrere seg om innhold, mer enn om ytre former. Bønnen og gudstjenestene er det vesentlige. Og i klosteret har det blitt gjort et stort oversettelsesarbeid, som har gjort det mulig å forrette gudstjenester på norsk hver dag og på de store høytidene. Likeså har det blitt arbeidet med den musikalske tilretteleggingen, hvor den gammel-russiske znamennij-sangen har vært normen.

Aften og morgengudstjenester er den daglige rammen om annet arbeid i klosteret. En gang i måneden inviteres det til liturgi.

Utover dette er det Jesus-bønnen som har stått i fokus, og som vil få ytterligere plass i klosterets åndelige liv. En kort presentasjon og oversettelse av deler av Filokalia har blitt gjort i klosteret, likeså En russisk Pilegrims fortellinger. Dette er også noe som må settes inn i denne sammenhengen.
Fremover
I 2014 kjøpte et medlem av menigheten et småbruk som var lagt ut for salg. Det grenser direkte mot klosteret, og det var en stor lettelse at eiendommen ikke fikk nye eiere med helt annen innstilling. Tvert imot – den nye eieren ønsker at den skal være til nytte for klosteret, både som gjestehus og dyrkingsland. Hun har også kjøpt en annen eiendom som grenser opp mot klosteret, hvor hun selv skal bo og leve som nonne. For tiden er hun bosatt i Pokrov-klosteret i Bussy-en-Othe i Frankrike. Dette lover også godt for klosteret, som desssverre ikke har hatt noen reelle kandidater til å fortsette virksomheten. Men fremtiden er uviss, vi gjør vårt og legger resten i Guds hender.

DSC00066-leveled.jpg

Bilder av Hellige Trifon Ortodoks Kloster (Skita) i Hurdal, Norge

porten.jpg

glo_Hurdal_04_10_2014_D713923.jpg

kirkekuppel-leveled.jpg

glo_Hurdal_04_10_2014_D714217.jpg

Stensrudvegen -8-leveled.jpg

serafimkapell inne-leveled.jpg

serafimkapell-leveled.jpg

shapeimage_2.png

_MG_5279.jpg

ahj_Hurdal_04_10_2014_D814022x.jpg

shapeimage_1-1.png

Bogen-Smaabruk

Hurdal, Norge

Link: Holy Nikolai Orthodox Church in Oslo, Norway

alesund-norway-8.jpg

http://ortodoks.org/Kirkeside/ENsite.html

Holy Nikolai Orthodox Church in Oslo, Norway

Saint Nikolai Eastern Orthodox Church

Tvetenveien 13, Helsfyr, Oslo

Norway

Click HERE & HERE

 

Saint Tryphon of Petsamo Othodox Mission in Kirkenes, Norway – An Eastern Orthodox Μonastery in Norway

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

Οne day in Kirkenes, Norway – 2013

On 0.00-0.08 & 1.15: The Saint Tryphon Monastery

Kirkenes, Norway

* * *

Saint Tryphon of Petsamo Othodox Mission in Kirkenes, Norway

An Eastern Orthodox Μonastery in Norway

Saint Tryphon Monastery

Hans Væggers vei 5, 9900 Kirkenes, Norway

╰⊰¸¸.•¨*

Telephone Number: (+47) 404 00 304

E-Mail Address: len-husb@online.no

Web Address: http://www.ortodoks.no

Click HERE, HERE & HERE

Source:

http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/index.htm

http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/ENsite.html

http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/EN/sider/TEMA6/Tema6.html

HOLY NIKOLAI ORTHODOX CHURCH IN NORWAY

Holy Trifon Skita is the first and still the only Orthodox monestary in Norway. «Skita» is a term used for a special form of a monestary. In our situation, the term expresses the size and our status both as part of and working in the Holy Nikolai Church. This limit a total and extensive monestary life in its full form. A «Skita» is a more loosly organized monastic union, often subordinated a major monestary. Holy Trifon Skita is dedicated to Holy Trifon of Petsamo His work amongst the skolté-sami population in the 16th century also included areas which later were organized as a part of Norway. Therefor he has a special relevance to us. In addition, he respresent a direct connection to the great Orthodox monastic tradition as a monk and founder of the Petsamo (Petshenga) Monestary. He built the churches in Boris-Gleb and in Neiden in 1565, the latter is a part of Holy Nikolai Orthodox Church.

Holy Trifon Skita originates in the evironment around the publication «Orthodox Røst» (Orthodox Voice) and Holy Trifon Publishing founded in 1976. Since then it has been a operated as a part of the activites of the Skita. In 1980 Holy Skita Brotherhood was established and located to the lanscape Toten, 1 1/2 hours drive north of Oslo. Here the monastic life were strenghtened and practiced according to the old monastic traditions.In addition the publishing activites were continued. Journals, books and pamphlets were published and lectures produced. The Skita produces candles for ecclesiastical use of reproduction of icons. The property was an old farm consisted of a main building, two guesthouses and a Church.

The Skita is publishing the journal ”Tabor” intended for passing on the monastic culture and visions. We emphasize prayer as a wandering «on the road to the light of Tabor». The hesychastic tradition is the framework which gives us the contemplation sought after when trying to achieve closeness and unity with God.

We do not believe this is limited to an elite, but is aveilable to all through the sacramental mysteries. Noone can achieve anything greater than the unity with Christ in the eucaristic communion. Noone can achieve more of the Spirit of God than what already is given. However, by working with the «inner self», asceticism, through prayer and spiritual consentration, we will be able to use these gifts and grow to reach «aldersmålet for Kristi fylde», as stated by the apostle. Therefor we believe the monastic values and visions also are of interest to those who are «living in the world», that these treasures may enrich and inspire all mankind, «light a fire» and initiate the longing after perfection and holyness through the love of Christ as we all, without exception, are called upon.

As a result of plans for Holy Nikolai Orthodox Church, the property at Toten were sold in the autum of 1999. A new and more appropriate location were found and in Hurdal, also north of the capital Oslo. Here it is possible to visit ut, come and take part in our daily rythm, and for those who stuggle in the busy everyday life. prayer live for a periode in sience

It is possible to visit ut, come and take part in our daily rythm, and for those who stuggle in the busy everyday life. prayer live for a periode in sience.